Huwelijksplanner

Een applicatie gebouwd op open source commonground componenten

Met de huwelijksplanner realiseren we componenten (zowel registratiecomponenten als gebruikersinterface) waarmee gemeenten een goed werkend trouwproces kunnen inrichten. Daarmee voegen we waarde toe en ontzorgen de burger bij het plannen van een huwelijk.

Snelle links:

Github repository
VNG componenten catalogus

Illustratie van een koppel op een scooter in stad
Logo conductionLogo Gemeente AlmereLogo Gemeente Utrecht

Inleiding

Met de huwelijksplanner ontwikkelen we een tool die het plannen van een huwelijk eenvoudiger maakt voor toekomstige bruidsparen. Zodat ze locatie, datum en trouwambtenaar digitaal kunnen plannen, gewoon vanaf de bank, in het weekend, zonder dat ze daar de gemeente voor nodig hebben voor extra toelichting.

Bij het plannen van een huwelijk wordt meteen een melding, én er worden meteen checks uitgevoerd op het mogen trouwen. Zo weten stellen meteen of er geen bezwaren zijn. Het dossier, inclusief melding, wordt aangeleverd voor verwerking in de BRP en BS. Burgers wordt beter digitaal bediend, en acties voor ambtenaren worden beperkt (besparing).

Illustratie van persoon en document

Historie

Het huwelijksplanner project is voortgekomen uit een samenvoeging van projecten van de gemeente Utrecht en de convenant gemeenten. Deze projecten hadden dermate veel overlap en aansluiting hadden dat in het kader van common ground en samen organiseren ze samen zijn gegaan.

Wie

Het huwelijksplanner project wordt in co-creatie ontwikkeld door een aantal partijen. Vanuit de gemeenten nemen Utrecht, Almere en Hoorn deel. Conduction is vanaf het begin betrokken als ontwikkelende partij en gedurende het traject is daar Eend bij gekomen als expert op de front-end.

Illustratie van documenten met checklist

Roadmap

Resultaat

Huidige resultaten Utrecht en Convenant gemeenten in kaart brengen

Hergroeperen

Wie gaat wat doen en wanneer

BPMn trouwproces ontwikkelen

Betere aansluiting bij
Common Ground

Gebruikersonderzoek met
trouw stellen

UX redesign van de klantreis

Opstellen implementatie
routekaart

Ontwikkeling user interface
“gratis trouwen”

Implementatie
“gratis trouwen”